Flo fysio & yoga

Je kunt alleen dat veranderen, waar je je van bewust bent. Meer bewustzijn creëren in dat onderbewustzijn, dat is waar ik je mee wil helpen. Ik wil je uitdagen om een andere, nieuwe manier te gaan vinden hoe je je door het leven beweegt. Ik kan je mogelijk helpen in het begrijpen van lichamelijke ongemakken en patronen. Ik wil je meenemen om op zoek te gaan naar een vitale(re) manier van leven, die past bij jou op dit moment. Er is namelijk maar één constante en dat is verandering. Dan kun je maar beter meegaan in die flow, te bewegen als water.

Begin 2019 ben ik gestart met Flo Fysio & Yoga, omdat ik me wil inzetten voor een duurzamere toekomst. Hoe ziet zo’n duurzamere toekomst of maatschappij er volgens mij uit?

Een maatschappij…

Waar er weer een balans is in geven & nemen

Waar saamhorigheid & elkaar helpen centraal staat

Waar we bezig zijn met vitaliteit

Waar we naast het hoofd, vooral ook leven vanuit het hart, met enthousiasme

Waar angst weer plaats mag maken voor vertrouwen

Waar we weer meer bezig zijn met wat echt belangrijk voor ons is

Waar we ons niet hele dagen vullen, maar ook weer voeden

Met Flo Fysio & Yoga wil ik op mijn wijze een steentje bijdrage aan een duurzame toekomst. Naast mijn werk in het hoger onderwijs en de praktijk, inspireer ik graag mensen in workshops of cursussen. Hierbij zoek ik de verbinding tussen de werelden van fysiotherapie, fascia & yoga. Vanuit verschillende visies kijken naar gezondheid werkt voor mij verrijkend en leert ook mij iedere keer weer om breed te kijken. Duurzaam ondernemen houdt voor mij ook in dat er aandacht is hoe bepaalde zaken gedaan worden. Naast het verlenen van mijn diensten, vind ik het ook belangrijk iets terug te geven aan de maatschappij. Ik werk daarom samen met verschillende stichtingen.

Nieuwe inzichten opdoen en delen, is onderdeel van mijn dagelijkse werk. Het is nu ook mogelijk deze inspiratie online te volgen via @flofysioyoga.

Sinds 25 mei 2018 zijn alle therapeuten verplicht clienten te attenderen op hun rechten met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens (Wet op Privacy). Het gaat bij Flo Fysio & Yoga met name om persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres etc. Deze gegevens zijn nodig om te registreren voor de algemene administratie en facturen volgens de wettelijke eisen. Indien een consult of event geboekt wordt, gaat hij/zij akkoord met het privacybeleid, zodat de Wet op Privacy volgens de wet wordt nageleefd.